Thứ Hai, Tháng Năm 10, 2021

QUẢNG CÁO YOUTUBE

Hãy để mọi người xem quảng cáo của bạn

Với quảng cáo TrueView, tiếp cận khách hàng tiềm năng khi họ xem hoặc tìm kiếm video trên YouTube – và chỉ trả tiền khi họ quan tâm tới video của bạn.
Bạn đã có video quảng cáo chưa?

Không có video nào? Không vấn đề gì.

Quản lý

———— 

Trình quản lý , thống kê quảng cáo

Bạn sẽ nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực về cách mọi người phản hồi lại quảng cáo video của bạn. Vì vậy, bạn sẽ biết làm thế nào để làm tốt hơn.

Chi phí

———— 

Chỉ trả tiền khi họ xem quảng cáo video của bạn

Bạn chỉ trả tiền khi ai đó chọn xem ít nhất 30 giây hoặc nhấp vào quảng cáo TrueView của bạn.

Bạn chưa có Video?

Tạo một Video quảng cáo ngay trên điện thoại Smart của bạn bằng ứng dụng Youtube Director.

Sẵn sàng quảng cáo?

Nếu bạn có sẵn Video quảng cáo, chỉ việc up lên Youtube và chạy.

Hỗ trợ kỹ thuật

0963.286.779
icons8-exercise-96 chat-active-icon